KÁCENÍ STROMŮ - STAVEBNÍ FIRMA QR STAVRizikové kácení stromů, postupné kácení stromů, stavební práce, kácení stromů pomocí stavební techniky...

Naše stavební firma provádí všechny způsoby kácení stromů

Kácení stromů klasické a směrové kácení stromů

Klasické kácení stromů se provádí ze země bez nutnosti použití speciální techniky. Pokud je v okolí dostatek místa jde o nejsnadnější a bezpečný způsob kácení stromů. Speciální nástroje používáme pro směrové kácení stromů. V tomto případě je potřeba provést techniku kácení tak, aby strom při dopadu nezpůsobil žádnou škodu na majetku.
Při směrovém kácení stromů dodržujeme přísná bezpečnostní opatření z důvodu ochrany zdraví. Technika směrového kácení stromů vyžaduje praxi a zkušenosti zejména při kácení v kopcovitých terénech.

 

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů se provádí pomocí horolezecké techniky. Tento způsob kácení stromů provádíme v nepřístupných místech, ve ztížených podmínkách nebo v husté zástavbě. Rizikové kácení stromů se také používá při řešení následků kalamitních situací jako jsou vichřice apod.

Stavební firma QR STAV - kácení stromů, směrové kácení stromů, rizikové kácení stromů, postupné kácení stromů Stavební firma QR STAV - kácení stromů, směrové kácení stromů, rizikové kácení stromů, postupné kácení stromů Stavební firma QR STAV - kácení stromů, směrové kácení stromů, rizikové kácení stromů, postupné kácení stromů Stavební firma QR STAV - kácení stromů, směrové kácení stromů, rizikové kácení stromů, postupné kácení stromů Stavební firma QR STAV - kácení stromů, směrové kácení stromů, rizikové kácení stromů, postupné kácení stromů Stavební firma QR STAV - kácení stromů, směrové kácení stromů, rizikové kácení stromů, postupné kácení stromů

Postupné kácení stromů

Kácení velmi vysokých nebo košatých stromů provádíme metodou postupného kácení stromů. Postupné kácení stromů se používá v husté zástavbě budov, na stavbách pro přípravu stavebního prostoru v zabydlených oblastech apod. Postupné kácení stromů vyžaduje nasazení horolezecké techniky.
Strom kácíme postupně po částech - větvích nebo špalcích. Pokácené části stromu volně padají na zem. Pokud to situace neumožňuje, vážeme pokácené části stromu na lana a postupně je bezpečně spouštíme za pomoci horolezecké techniky na zem.

 

Postupné kácení stromů pomocí stavební techniky

Stavební techniku při postupném kácení stromů nasazujeme všude tam, kde by kácení horolezeckou technikou mohlo ohrozit zdraví nebo majetek občanů. Před kácením je proto nutné z důvodu bezpečnosti posoudit neporušenost a statiku stromu. 
Teprve na tomto základě volíme způsob kácení stromu, buď pomocí horolezecké techniky, nebo nasazením mechanizace. Na volbu metody kácení však mohou mít vliv i další faktory, například kácení stromů při použití stavební techniky je většinou rychlejší.

 

Kácení stromů v praxi

Stavební firma QR STAV - kácení stromů, směrové kácení stromů, rizikové kácení stromů, postupné kácení stromů
Stavební firma QR STAV - kácení stromů, směrové kácení stromů, rizikové kácení stromů, postupné kácení stromů
Stavební firma QR STAV - kácení stromů, směrové kácení stromů, rizikové kácení stromů, postupné kácení stromů
PŘED KÁCENÍM
PRŮBĚH KÁCENÍ STROMU
PO SKÁCENÍ
 

Stavební firma QR STAV - kácení stromů, směrové kácení stromů, rizikové kácení stromů, postupné kácení stromů

Pro nezávaznou poptávku nás kontaktujte na tel.: 603 859 737 nebo pomocí kontaktního formuláře.

QRSTAV Praha s.r.o. | Osnická 1435/5 | 101 00 Praha 10 | info@qrstav.cz | Mobil: +420 603 859 737

Domů