Stavba rodinného domu krok za krokemStavební práce, stavby rodinných domů, fasády, pokládka zámkové dlažby, kácení stromů, sádrokartonářské práce...

POPIS STAVBY

1. Konstrukční systém stavby

Půdorysný tvar obdélníka 16,5x9,5m s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu s železobetonovými stropy. Konstrukce krovu tvoří krokevní soustava s mezilehlou vaznicí.

2. Základy

Stavba je založena plošně na základových pasech na kterých je uložena základová deska tl. 150 mm armována sítí kari při spodní a horní hraně ( dolní a horní výztuž ).
Základová deska je uložena mimo základové pasy na štěrkový podsyp o tl. 15 cm.

3. Sklep

Hydroizolace je provedena z vrstev Elast  Rn proti radonu a následně druhá vrstva z Elastodkem s posypem. Izolace v místě průchodů ocelovým armováním je zalita horkým asfaltem.
Obvodové zdivo je provedeno z prolévaných tvárnic tl. 30cm, stěna je vyztužena vertikálními a horizontálními ocelovými pruty, vertikální pruty jsou zataženy do základové desky. Středová zeď tl. 30 cm je provedena z POROTHERMU  PD o únosnosti P-10.

4. Stropní konstrukce

Stropní konstrukce nad 1.PP je železobetonová deska tl. 16cm armována ocelovými pruty proměnlivé tloušťky při horním a dolním povrchu.

5. Přízemí

Je provedeno z POROTHERMU PD tl. 40 cm pro obvodové zdivo, středová zeď  tl. 30 cm z POROTHERMU tl. 30cm. Překlady jsou provedeny jako roletové.

 

Videogalerie stavby rodinného domu

Videogalerie stavby rodinného domu Prohlédněte si také videa ze stavby rodinného domu stavební firmou QR STAV.
 

Fotogalerie stavby rodinného domu

Vizualizace

model dřevo model kámen model omítka vstup
Stavební firma QR STAV, vizualizace stavby rodinného domu Stavební firma QR STAV, vizualizace stavby rodinného domu Stavební firma QR STAV, vizualizace stavby rodinného domu Stavební firma QR STAV, vizualizace stavby rodinného domu
 

Příprava pozemku

příprava pozemku,
likvidace náletových křovin
vyčištěný pozemek připravený
pro zaměření geodetem
rozměření pozemku,
vytyčení pro výkopové práce
Stavební firma QR STAV, příprava pozemku pro stavbu rodinného domu Stavební firma QR STAV, příprava pozemku pro stavbu rodinného domu Stavební firma QR STAV, příprava pozemku pro stavbu rodinného domu
 

Výkopové práce, 1 - 2 den

1 den - výkopové práce 1 den - dokončené hrubé výkopy 2 den - dočištění základové spáry hutnění 2 den - dočištění základové spáry
Stavební firma QR STAV, výkopové práce pro stavbu rodinného domu Stavební firma QR STAV, výkopové práce pro stavbu rodinného domu Stavební firma QR STAV, výkopové práce pro stavbu rodinného domu Výkopové práce pro stavbu rodinného domu
 

Pasy a štěrkové podsypy, 3 - 4 den

3 den - betonáž
základových pasů
4 den - štěrkové podsypy
pro základovou desku
4 den - dokončené štěrkové podsypy pro
základovou desku
4 den - armování
základové desky
Stavební firma QR STAV, pasy a štěrkové podsypy pro stavbu rodinného domu Stavební firma QR STAV, pasy a štěrkové podsypy pro stavbu rodinného domu Stavební firma QR STAV, pasy a štěrkové podsypy pro stavbu rodinného domu Stavební firma QR STAV, pasy a štěrkové podsypy pro stavbu rodinného domu

Základová deska, 5 den

5 den - betonáž
základové desky
5 den - rovnání a měření základové desky 5 den - dokončená základové deska 5 den - dokončená základová deska
Stavební firma QR STAV, základová deska, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, základová deska, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, základová deska, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, základová deska, stavba rodinného domu
 

Stavba sklepa, 7- 12 den

7 den - hydroizolace pod obvodové zdivo 8 den - založení obvodového zdiva ze ztraceného bednění 8 den - založení obvodového zdiva ze ztraceného bednění 9 den - první část zdiva ze ztraceného bednění
Stavební firma QR STAV, stavba sklepa rodinného domu Stavební firma QR STAV, stavba sklepa rodinného domu Stavební firma QR STAV, stavba sklepa rodinného domu Stavební firma QR STAV, stavba sklepa rodinného domu
11 den - druhá část obvodového zdiva ze ztraceného bednění 11 den - dokončené obvodové zdivo ze ztraceného bednění 12 den - stavba středové zdi
z porothermu
12 den - stavba středové zdi
z porothermu
Stavební firma QR STAV, stavba sklepa rodinného domu Stavební firma QR STAV, stavba sklepa rodinného domu Stavební firma QR STAV, stavba sklepa rodinného domu Stavební firma QR STAV, stavba sklepa rodinného domu
 

Strop přízemí, 14 - 19 den

14 den - stavba stropního bednění 14 den - stavba stropního bednění 16 den - armování spodní výztuže 19 den - armování horní výztuže
Stavební firma QR STAV, strop přízemí rodinného domu Stavební firma QR STAV, strop přízemí rodinného domu Stavební firma QR STAV, strop přízemí rodinného domu Stavební firma QR STAV, strop přízemí rodinného domu
 

Strop přízemí betonáž, obvodové zdivo založení, 18 - 26 den

18 den - betonáž stropu 18 den - betonáž stropu 25 den - založení obvodového zdiva z porothermu 26 den - stavba obvodové zdivo   z porothermu
Stavební firma QR STAV, strop přízemí betonáž, obvodové zdivo založení Stavební firma QR STAV, strop přízemí betonáž, obvodové zdivo založení Stavební firma QR STAV, strop přízemí betonáž, obvodové zdivo založení Stavební firma QR STAV, strop přízemí betonáž, obvodové zdivo založení

Obvodové a vnitřní zdivo Porotherm v přízemí, 35 den

35 den - obvodové a vnitřní
zdivo Porotherm v přízemí
35 den - obvodové a vnitřní
zdivo Porotherm v přízemí
35 den - obvodové a vnitřní
zdivo Porotherm v přízemí
35 den - obvodové a vnitřní
zdivo Porotherm v přízemí
Stavební firma QR STAV, obvodové a vnitřní zdivo, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, obvodové a vnitřní zdivo, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, obvodové a vnitřní zdivo, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, obvodové a vnitřní zdivo, stavba rodinného domu

Strop 1 NP - bednění, armování a betonáž, 36 - 43 den

38 den - stavba stropního bednění 39 den - stavba stropního bednění 42 den - dokončené armovaní stropní desky 43 den - dokončený vybetonovaný strop
Stavební firma QR STAV, bednění, armování a betonáž, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, bednění, armování a betonáž, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, bednění, armování a betonáž, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, bednění, armování a betonáž, stavba rodinného domu

 Hydroizolace sklepa, tepelná izolace sklepa, hutněný zásyp sklepa, 45 - 51 den

45 den - hydroizolace sklepa 50 den - tepelná izolace sklepa 51 den - hutněný zásyp sklepa 51 den - hutněný zásyp sklepa
Stavební firma QR STAV, hydroizolace sklepa, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, tepelná izolace sklepa, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, hutněný zásyp sklepa, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, hutněný zásyp sklepa, stavba rodinného domu

Stavba Ytongových příček v 1 NP, 56 - 58 den

45 den - připravený štít pro krov 56 den - dokončený strop
1NP
58 den - stavba Ytongových příček 58 den - stavba Ytongových příček
Stavební firma QR STAV, připravený štít pro krov, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, dokončený strop 1NP, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, stavba Ytongových příček, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, stavba Ytongových příček, stavba rodinného domu

Stavba krovu (zpracováno CNC technologii) a záklop střechy - OSB desky tl. 12mm, 62 - 63 den

62 den - zahájení stavby krovu 63 den - průběh stavby krovu 63 den - průběh stavby krovů 63 den - průběh stavby krovu
Stavební firma QR STAV, zahájení stavby krovu, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, průběh stavby krovu, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, průběh stavby krovu, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, průběh stavby krovu, stavba rodinného domu

Stavba krovu (zpracováno CNC technologii)  a záklop střechy - OSB desky tl. 12mm

63 den - detail spoje sloupu terasy 64 den - vaznice krovu 64 den - záklop střechy - OSB desky 65 den - dokončený záklop střechy - OSB desky
Stavební firma QR STAV, detail spoje sloupu terasy, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, vaznice krovu, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, záklop střechy - OSB desky, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, dokončený záklop střechy - OSB desky, stavba rodinného domu

Montáž oken a montáž střešních oken

145 den - montáž oken (terasové-dveře) 145 den - montáž oken 180 den - montáž střešních oken 180 den - montáž střešních oken
Stavební firma QR STAV, montáž oken, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, montáž oken, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, montáž oken, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, montáž oken, stavba rodinného domu

Dozdívka štítových stěn a zdění Ytongových příček v suterénu

170 den - dozdívka štítového zdiva 170 den - zdění příček v suterénu 170 - den zdění příček v suterénu 170 den - zdění příček v suterénu
Stavební firma QR STAV, dozdívka, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, dozdívka, stavba rodinného domu
Stavební firma QR STAV, dozdívka, stavba rodinného domu  Stavební firma QR STAV, dozdívka, stavba rodinného domu

Dodávka a montáž střešní krytiny BRAMAC Tegalit břidlicově černá

154 den - montáž natřených palubek, pohledová část krovu 155 den - laťování střechy 155 den - montáž folie a kontralatí 155 den - montáž klempířských prvků a doplňků střešní krytiny
Stavební firma QR STAV, dodávka a montáž střešní krytiny, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, dodávka a montáž střešní krytiny, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, dodávka a montáž střešní krytiny, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, dodávka a montáž střešní krytiny, stavba rodinného domu

Dodávka a montáž střešní krytiny BRAMAC Tegalit břidlicově černá

156 den - laťování střechy 161 den - montáž klempířských prvků 161 den - pokládka střešní krytiny 162 den - pokládka střešní krytiny
Stavební firma QR STAV, dodávka a montáž střešní krytiny, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, dodávka a montáž střešní krytiny, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, dodávka a montáž střešní krytiny, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, dodávka a montáž střešní krytiny, stavba rodinného domu

Stavba plotu ze ztraceného bednění

186 - 195 den
betonáž základu plotu
186 - 195 den
betonáž základu plotu
186 - 195 den
betonáž základu plotu
186 - 195 den
parkovací místo pro vozidla
Stavební firma QR STAV, stavba plotu ze ztraceného bednění, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, stavba plotu ze ztraceného bednění, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, stavba plotu ze ztraceného bednění, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, stavba opěrné zdi parkovacího místa pro vozidla, stavba rodinného domu

Interiérové strojové omítky a štuky

200 - 216 den
strojové omítky Hasit
200 - 216 den
strojové omítky Hasit
200 - 216 den
strojové omítky Hasit
200 - 216 den
strojové omítky Hasit
Stavební firma QR STAV, interiérové strojové omítky a štuky, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, interiérové strojové omítky a štuky, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, interiérové strojové omítky a štuky, stavba rodinného domu Stavební firma QR STAV, interiérové strojové omítky a štuky, stavba rodinného domu

QRSTAV Praha s.r.o. | Osnická 1435/5 | 101 00 Praha 10 | info@qrstav.cz | Mobil: +420 603 859 737

Domů